פּראָדוקטן ווידעא

פינף קערל ביסקויט

פיסטאַשקע פּוטער

סאָדע קראַקער

דאַר יובאַ פּראָדוקטן